Nawigacja

Zgłoś warsztat

Zgłoś warsztat

NABÓR ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Prześlijcie nam Wasze propozycje warsztatów, które chcielibyście zorganizować w trakcie tegorocznej edycji Forum Zarządzania Internetem  (13 grudnia 2018, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik). Poniżej znajdziecie informacje, w jaki sposób można złożyć wniosek ze swoją propozycją oraz link do formularza.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK

Wszystkie wnioski muszą zawierać wymienione informacje.

 1. Nazwę i dane kontaktowe organizatora warsztatu.
 2. Nazwy instytucji, które współorganizują warsztat – pamiętajcie, że zależy nam na propozycjach, które współorganizowane są przez kilka instytucji reprezentujących różne środowiska.
 3. Format warsztatu – dla Waszej wygody przygotowaliśmy listę sposobów organizacji warsztatów. Lepsze będą te formy, które zakładają większą interakcję z uczestnikami z sali. Możecie również zaproponować własny format.
 4. Czas trwania warsztatu – 30, 60 lub 90 minut; czas uzależniony jest od wybranego formatu.
 5. Tytuł warsztatu.
 6. Krótki opis warsztatu – tu opiszcie problem, który chcielibyście poruszyć w trakcie warsztatu lub pytania, na które będziecie chcieli odpowiedzieć. Opis powinien również wskazywać związek omawianego zagadnienia z zarządzaniem Internetem.
 7. Tematyka warsztatu - wybierz z listy dostępnej tutaj tematy, które poruszać będzie Twój warsztat. Możesz wybrać maksymalnie trzy tematy należące do więcej niż jednej kategorii.
 8. Scenariusz warsztatu – opiszcie w punktach, co po kolei będzie się działo w trakcie warsztatu i ile czasu poświęcicie na poszczególne punkty.
 9. Listę prelegentów –na chwilę składania wniosku musicie potwierdzić, że przynajmniej trzy osoby w Waszej listy zgodziły się wziąć udział w warsztacie. Pamiętajcie, że wymogiem jest, aby prelegenci reprezentowali rożne środowiska, odmienne punkty widzenia oraz aby byli zróżnicowani pod względem wieku, płci, doświadczenia itp. Im bardzie różnorodna będzie to grupa, tym lepsza będzie Wasza propozycja.
 10. Listę moderatorów i sprawozdawców – zadaniem sprawozdawców będzie sporządzenie raportu z warsztatu. Trzeba będzie go przekazać do sekretariatu IGF Polska w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konferencji.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Wniosek można złożyć przesyłając wypełniony formularz na adres igfpolska@mc.gov.pl.
 

TERMINY

Termin składania wniosków został przedłużony. Można je składać do 12 października.

Komitet sterujący IGF Polska będzie oceniał Wasze propozycje od 15 do 26 października. Po tym terminie wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej IGF Polska.

 

JAK BĘDĄ OCENIANE WNIOSKI

Komitet sterujący będzie oceniał każdą propozycję zgodnie z czterema kryteriami:

 • ważność tematu i jego znaczenie dla zarządzania Internetem
 • merytoryka – czy temat jest przemyślany i obejmuje kilka różnorodnych aspektów
 • organizator i prelegenci – czy organizator jest nowym uczestnikiem dyskusji o zarządzaniu Internetem (np. nie brał dotychczas udziału w organizowanych od 2014 r. warsztatach „Sprawdź, kto rządzi Internetem” oraz wcześniejszych edycjach konferencji)? Czy lista prelegentów jest zróżnicowana i czy mają wystarczające kwalifikacje, aby prezentować temat?
 • format – czy zaproponowany scenariusz warsztatu jest zgodny z wybranym formatem (np. jeśli formatem jest debata, czy scenariusz wskazuje, jak będzie ona poprowadzona, jak uwzględnione będą w niej różne strony dyskusji itp.)? Czy wybrany format zapewnia interakcję z publicznością i angażuje ją w omawianie tematu?

W ramach każdego z kryteriów członkowie komitetu sterującego przyznają każdej propozycji punkty od 5 (maksymalnie) do 1 (minimalnie). Z sumy przyznanych punktów wyciągnięta zostanie średnia arytmetyczna wg której propozycje uszeregowane zostaną w rankingu. Miejsca w programie konferencji przyznawane będą propozycjom, które uzyskały najwyższą punktację aż do wyczerpania miejsc.

Jeśli pojawi się kilka pozycji dotyczących tego samego tematu, komitet sterujący będzie zachęcał organizatorów do wspólnej organizacji jednego warsztatu.

GDZIE KIEROWAĆ PYTANIA

Jeśli macie pytania dotyczące konkursu, piszcie na adres igfpolska@mc.gov.pl.

do góry