Nawigacja

Komitet Sterujący

Igor Ostrowski

  • Igor Ostrowski
    Igor Ostrowski

Wspólnik kancelarii prawniczej Dentons

Szef działu Prawa Technologii, Mediów i Telekomunikacji na Europę.

Współprzewodniczący Komitetu Gospodarki Cyfrowej Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. W latach 2014-2016, Przewodniczący Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. W latach 2009-2011 był członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Premiera RP oraz pełnił funkcję wiceministra w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Jest członkiem Multistakeholder Advisory Group przy Internet Governance Forum – agendzie ONZ zajmującej się kwestiami funkcjonowania, ładu i rozwoju Internetu na świecie.

Posiada ponad 18 lat doświadczenia w doradztwie prawnym dla klientów z sektora telekomunikacyjnego, mediów oraz nowoczesnych technologii. Doradza wiodącym nadawcom telewizyjnym i radiowym, firmom telekomunikacyjnym i informatycznym w kwestiach związanych z wchodzeniem na rynki w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym kwestiach regulacyjnych i z obszaru prawa własności intelektualnej.

Członek Multistakeholder Advisory Group (MAG) odpowiedzialnej za organizację światowego Forum Zarządzania Internetem.

Od wielu lat bacznie obserwuję dyskusję dot. problematyki regulacji Internetu – zarówno jako prawnik zajmujący się problematyką nowoczesnych technologii, mediów i telekomunikacji oraz jako członek grupy doradców ds. IGF przy Sekretarzu Generalnym ONZ, zrzeszonych w ramach grupy MAG. Po pięciu latach obecności w grupie MAG, mogę z uznaniem stwierdzić, ze IGF to jedno z najlepszych forów do prowadzenia dyskusji o przyszłości Internetu jako naszego wspólnego dobra, nie tylko z uwagi na globalny charakter tej inicjatywy ONZ ale także z uwagi na unikalną strukturę organizacyjną. Pięć środowisk interesariuszy Internetu (przedstawiciele rządu i biznesu, naukowcy z ośrodków akademickich, działacze organizacji pozarządowych oraz aktywiści środowiska informatycznego) współpracuje na równych zasadach aby dojść do porozumienia w kwestiach związanych z neutralnością sieci, ochroną danych osobowych, swobodnego świadczenia usług, poszanowania praw człowieka oraz co chyba najistotniejsze – osiągniecia tzw.  siedemnastu „Zrównoważonych Celów Rozwoju”, określonych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300.

Igor Ostrowski, wspólnik kancelarii prawniczej Dentons


 

do góry