Nawigacja

Komitet Sterujący

Krzysztof Szubert

  • Krzysztof Szubert - Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego
    Krzysztof Szubert

Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, specjalizacja w zakresie przemysłowych systemów informatycznych. Na stanowiskach kierowniczych zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw branży informatycznej od ponad dwudziestu lat.

Polski przedsiębiorca, od roku 1998 pełnił m.in. funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego w firmie CONNECT DISTRIBUTION, specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznego oprogramowania z tzw. wartością dodaną - laureata wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in. Medal Europejski, Gazela Biznesu, Diamenty Forbes’a, wyróżnienie Ministra Gospodarki, czy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2016.  

Z branżą informatyczną oraz środowiskiem aktywnie związany od kilkunastu lat. Autor wielu eksperckich stanowisk, opinii oraz artykułów i komentarzy w prasie codziennej, specjalistycznej, radio i telewizji. Za działalność dla branży IT kilkukrotnie nominowany do tytułu „Postać Rynku IT”.  

Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club (BCC). Inicjator oraz Przewodniczący Koalicji na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI) – platformy dialogu i współdziałania największych środowisk oraz organizacji związanych z branżą teleinformatyczną na rzecz przyspieszenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W 2015 od redakcji BurdaMedia / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. Członek IGF MAG (ONZ).

W okresie 2015-2016 członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Od końca 2015 roku Doradca Strategiczny Ministra Cyfryzacji, od maja 2016 Pełnomocnik Ministra ds. Współpracy Międzynarodowej.

Od marca 2017 Sekretarz Stanu / Wiceminister resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe oraz Pełnomocnik Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Członek Multistakeholder Advisory Group (MAG) odpowiedzialnej za organizację światowego Forum Zarządzania Internetem.

Hobby : nurkowanie (Dive Master) oraz żeglarstwo (Kapitan Jachtowy i Motorowodny). Żonaty, dwójka dzieci.

Polska w pełni popiera wielostronny model zarządzania Internetem, który w naszej opinii okazał się skuteczny i doprowadził do rozwoju Internetu jaki znamy dziś. Jest on ważnym obszarem działań Ministerstwa Cyfryzacji w obszarze polityki zagranicznej – wskazywanym m.in. w Kierunkach Działań Europejskich Ministra Cyfryzacji. Chcielibyśmy zobaczyć jak najszersze, aktywne oraz merytoryczne zaangażowanie naszych krajowych interesariuszy w ten proces – do czego bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy też ambicję, by w ramach wspólnej debaty rozmawiać również o szeroko rozumianych tematach cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów tzw. Jednolitego Rynku Cyfrowego oraz tych, które wskazano jako priorytetowe w Kierunkach Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji.

Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

do góry