Nawigacja

Menu kategorii

Zasady IGF

Zasady IGF

 Inicjatywy IGF zorganizowane są i funkcjonują w oparciu o pięć zasad. Zgodnie z nimi IGF:

  • jest otwarty i transparentny – każdy zainteresowany, niezależnie od tego kogo reprezentuje, ile ma lat, czym się zajmuje i interesuje może włączyć się w prace IGF Polska i współorganizować doroczne wydarzenia. Wszyscy mogą uczestniczyć w zarządzaniu Internetem biorąc udział w wypracowywaniu standardów, zasad i polityk.
  • jest włączający – działania IGF Polska oraz coroczna konferencja muszą odzwierciedlać poglądy szerszej społeczności osób zaangażowanych w zarządzanie Internetem. Zadaniem IGF Polska jest zagwarantowanie, aby wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w Forum i mieli możliwość przedstawienia swoich poglądów.
  • działa oddolnie – każdy zaangażowany włączony jest w proces podejmowania decyzji poprzez publiczne konsultacje. Dzięki temu działalność IGF Polska odpowiada na rzeczywiste potrzeby społeczności, w której funkcjonuje.
  • jest organizacją non-profit – IGF Polska nie działa dla zysku a uczestnictwo w tej inicjatywie oraz w corocznej konferencji jest bezpłatne.<
  • jest wielostronny – a mówiąc ściślej działa zgodnie z wielostronnym modelem zarządzania Internatem. Oznacza to, że angażuje przedstawicieli możliwie wielu różnych grup interesariuszy: administracji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, środowisk naukowych i organizacji technicznych oraz indywidualnych użytkowników Internetu. Wszyscy oni uczestniczą w IGF Polska na równych zasadach i żadna z grup nie jest uprzywilejowana.

Skuteczność każdej inicjatywy IGF zależy od aktywności lokalnej społeczności użytkowników Internetu, od tego, ile jednostek i instytucji zechce i będzie potrafiło skutecznie zaangażować się w cały proces. Aktywność interesariuszy jest ważna bowiem, wbrew obiegowej opinii, zarządzanie Internetem to nie tylko kwestie techniczne czy infrastruktura. Obejmuje też takie fundamentalne obszary jak wytwórczość i handel, Internet rzeczy, finanse, bezpieczeństwo, media i rozrywkę, edukację, sprawy publiczne czy prawa człowieka. Decyzje podejmowane we wszystkich tych dziedzinach dotykają każdego z nas. Nie wszystkich w sposób jednakowy i dość często pośrednio, jednak suma tych decyzji finalnie przesądza o kierunku rozwoju całego Internetu. Jeśli chcemy, aby rozwijał się on dalej w sposób, który pomoże nam rozwijać gospodarkę, być kreatywnymi i twórczymi, prowadzić badania naukowe – powinniśmy się zaangażować w dyskusje prowadzące do wypracowania tych fundamentalnych decyzji.

do góry