Nawigacja

Menu kategorii

Komitet Sterujący

Wanda Buk

  • Buk Wanda

Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji

Wanda Buk od 11 stycznia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Zarządzała instytucją odpowiedzialną za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju. Odpowiadała za realizację projektów finansowanych przez UE o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.:

  • budowę infrastruktury IT i telekomunikacyjnej zapewniającej dostęp do szybkiego Internetu;
  • rozwój usług elektronicznych o wysokiej dostępności i jakości;
  • cyfryzację w administracji i kulturze,
  • poprawę kompetencji cyfrowych w skali kraju ze szczególnym naciskiem na kodowanie, a także upowszechnianie podstawowej wiedzy informatycznej w różnych grupach społecznych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Francuskiego Prawa Biznesowego w Université de Poitiers we Francji. Ukończyła aplikację adwokacką w Polsce - tytuł adwokata zdobyła w 2017 roku.

Jest również absolwentką Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej, Europejskiej Akademii Dyplomacji, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej oraz organizowanego przez Center for Leadership we współpracy z Uniwersytetem Harvarda - prestiżowego programu Leadership Academy for Poland. Rozpoczęła studia doktoranckie w Akademii Sztuki Wojennej.

Pracowała w kancelariach prawnych, gdzie realizowała projekty infrastrukturalne, w tym również te finansowane ze środków publicznych oraz doradzała podmiotom z rynku regulowanego. Zasiadała w Radach Nadzorczych: Nask 4 Innovation sp. z o.o., NUW sp. z o.o. i Mana Solid Invest sp. z o.o.

Biegle włada językami: angielskim i francuskim.

do góry