Nawigacja

Menu kategorii

Aktualności

Ankieta Best Practice Forum Gender & Access!

Do 6 września 2020 możecie podzielić się swoimi doświadczeniami w ankiece Best Practice Forum w temacie płci i dostępności.

Forum Zarządzania Internetem to przede wszystkim miejsce bez barier i dyskusja o łatwym dostępie do informacji bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie, płeć czy przynależność do mniejszości. Odpowiedzi zebrane z ankiety pozwolą na zaplanowanie wartościowej dyskusji o potrzebach osób, które mogą czuć marginalizowane w kontekście zarządzania internetem.
Formularz możecie znaleźć na oficjalnej stronie IGF ONZ: https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2020-bpf-gender-public-survey
Zachęcamy do uzupełnienia, aby polski głos również był słyszalny na forum międzynarodowym!

do góry