Nawigacja

Menu kategorii

IGF Młodych

IGF Młodych

IGF Młodych to inicjatywa stworzona w celu integracji i zaangażowania młodych ludzi w merytoryczną dyskusję na temat zarządzania internetem. Oczekuje się, że takie formacje IGF (a także krajowe, subregionalne i regionalne) będą postępować zgodnie z głównymi zasadami IGF dotyczącymi otwartości, integracji, niekomercyjności z udziałem wielu zainteresowanych stron podczas całej fazy przygotowawczej i samego wydarzenia, wszystko zgodnie z oddolnym procesem decyzyjnym.

IGF Młodych towarzyszy międzynarodowemu Forum Zarządzania Internetem - Internet Governance Forum (IGF), które jest otwartą platformą dialogu dla wszystkich zainteresowanych kształtowaniem przyszłości internetu oraz sposobu jego funkcjonowania. IGF to inicjatywa ONZ, której celem jest promowanie na całym świecie wielostronnej, otwartej dyskusji prowadzonej na zasadzie równości wszystkich stron nad zagadnieniami zarządzania internetem – prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci.

Od piętnastu lat, co roku, odbywa się wielka, 4-dniowa konferencja ONZ, w trakcie której o zarządzaniu internetem na równych prawach debatują przedstawiciele rządów, sektora prywatnego, nauki, organizacji społecznych i technicznych.

Tegoroczne Forum IGF odbędzie się w Katowicach (2-6 listopada). Debata została podzielona na cztery kategorie tematyczne: dane, środowisko, inkluzyjność i zaufanie. Motto IGF 2020 brzmi „Internet United” – otwarty, wolny i niepodzielony internet, w którym użytkownicy mogą cieszyć się swoimi prawami bez narażania swojej prywatności.

W roku 2019 podczas Forum Zarządzania Internetem w Berlinie, IGF Młodych (ponad 100 osób z ok. 30 krajów) wypracował 11 postulatów dotyczących zarządzania internetem (link). Podczas tegorocznego IGF Młodych międzynarodowa społeczność internetu będzie kontynuować swoją pracę nad koncepcją wdrażania tych postulatów.

NASK PIB  to instytut mocno zaangażowany w ideę zarządzania internetem w wymiarze globalnym. Dlatego podjęliśmy wyzwanie zbudowania społeczności młodych ludzi, skupionych wokół IGF. Naszym celem jest znalezienie młodych liderów, osób zaangażowanych, które chciałyby włączyć się aktywnie w prace nad tworzeniem Youth IGF Polska i stanowiłyby jego trzon oraz współpracowałyby na poziomie globalnym z YIGF z innych krajów. Chcielibyśmy, by głos młodych Polaków był mocno obecny podczas IGF 2020. Planujemy powołać Komitet Sterujący przy NASK, który będzie miał na celu zainicjowanie regionalnego Forum Zarządzania Internetem Młodych Polska.

W maju 2020 roku spotkaliśmy się po raz pierwszy on-line z młodymi osobami zrzeszonymi w kołach uniwersyteckich, prowadzących działalność naukową i zaangażowanych w poprzednie edycje światowego IGF. Udało nam się zjednoczyć zainteresowanych pod szyldem IGF Młodych Polska i rozpoczęliśmy proces formalizacji regionalnej inicjatywy Youth IGF.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach IGF Młodych Polska zapraszamy do kontaktu!

Serdecznie zapraszamy do współpracy! Skontaktuj się z nami pisząc na adres: igf@nask.pl

do góry