Nawigacja

Menu kategorii

Prelegenci

Barbara Szczepańska

eIFL

Bibliotekarka, ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest koordynatorką krajową ds. własności intelektualnej w fundacji eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Doradza Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich oraz fundacji EBIB. Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

do góry