Nawigacja

Menu kategorii

Prelegenci

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Lewiatan

Dr nauk ekonomicznych, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członkini Rady Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, członkini Rady Naukowej Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo, członkini Towarzystwa Ekonomistów Polskich.
W 2018 r. wiceprzewodnicząca grupy robocza ds. edukacji dla rozwoju AI w Polsce przy MC. Do 2018 r. główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, członkini Rady Dialogu Społecznego, w tym Zespołu ds budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, Zespołu ds polityki gospodarczej i rynku pracy, Zespołu ds Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a wcześniej – Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, członkini Forum Firm Rodzinnych przy PARP, członkini Zespołu ds. Strategii Europa
2020 przy MPiT, członkini ECOFIN Committee oraz Entrepreneurship and SME Committee w BusinessEurope.
W latach 2010-2015 członkini Rady Gospodarczej przy Premierze RP. W latach 2011-2014 członkini High Level Group of Administrative Burdens w KE.
Zajmuje się m.in. badaniem warunków rozwoju przedsiębiorstw, inwestycjami, w tym w innowacje i B+R, rynkiem pracy, analizą i oceną funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, ekonomiczną analizą prawa.

do góry