Nawigacja

Menu kategorii

Prelegenci

dr Grzegorz Koloch

SGH

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej specjalizuje się w wykorzystywaniu metod ilościowych (matematyka, statystyka, ekonometria) do konstrukcji modeli zarządzania ryzykiem, tworzenia strategii inwestycyjnych i optymalizacji portfela inwestycyjnego. Prowadzi dydaktykę w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i badania z zakresu metod obliczeniowych w finansach i ekonomii, optymalizacji stochastycznej i sztucznej inteligencji. Jest autorem ok. 30 publikacji naukowych, wyniki badań referował na ok. 30 konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

do góry