Nawigacja

Menu kategorii

Prelegenci

Anna Misiewicz

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Anna Misiewicz, prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i Podyplomowego Studium Prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego UJ. Od początku drogi zawodowej związana z prawem autorskim – najpierw w Wydziale Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie w Narodowym Instytucie Audiowizualnym. Od roku w Wydziale Prawa i Problematyki Międzynarodowej Stowarzyszenia Autorów ZAiKS zajmuje się ustawodawstwem unijnym w zakresie działalności Stowarzyszenia, współpracą z organizacjami międzynarodowymi oraz relacjami z zagranicznymi OZZ.

do góry