Nawigacja

Menu kategorii

Prelegenci

Anna Mazgal

Dyrektorka ds. strategii i rozwoju, Centrum Cyfrowe

Dyrektorka ds. strategii i rozwoju, Centrum Cyfrowe, kieruje też działem polityk publicznych. Przewodnicząca COMMUNIA Association For Public Domain. Anna jest związana ze społeczeństwem obywatelskim od początku swojej pracy zawodowej. Anna współpracowała z Fundacją im. Ronalda S. Laudera, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, European Network of National Civil Society Organizations oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Zajmowała się rozwojem organizacji, współpracą międzynarodową i strategią. Prowadziła także działania rzecznicze związane z włączaniem obywateli w procesy tworzenia prawa oraz użycia nowych technologii w zwiększaniu przejrzystości i dobrego rządzenia. Jest członkinią Obywatelskiego Forum Legislacji, była też w Young Advisors Group afiliowanej przy Komisji Europejskiej.

do góry