Nawigacja

Menu kategorii

Zgłoś warsztat 2017

Zgłoś warsztat

Prezentujemy wyniki wyboru propozycji warsztatów na konferencję Forum Zarządzania Internetem 2017.

Zgłaszający warsztaty zostaną w przeciągu dwóch tygodni poinformowani mailowo o statusie ich propozycji i dalszych krokach. W przypadku propozycji przyjętych warunkowo w mailu przekażemy również nasze uwagi i sugestie, które pomogą dostosować warsztaty do wymogów IGF.

Legenda:

Propozycje zaakceptowane

Propozycje zaakceptowane warunkowo


 

Lp.

Tytuł

 1.  

Jak korzystać z technologii by rozwijać społeczeństwo cyfrowe?

 1.  

Swobodny przepływ danych. Nowa droga wzrostu dla polskich przedsiębiorców.

 1.  

Blokowanie stron internetowych: lekcje i rekomendacje na bazie polskich doświadczeń

 1.  

Zasady odpowiedzialności pośredników internetowych

 1.  

Prawo autorskie wśród internetowych platform i blockchainów - przyszłość zbiorowego zarządu

 1.  

Wartość prywatności w sieci: implikacje ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z perspektywy ekonomicznej

 1.  

Otwarte dane? Wyzwania dla sektora pozarządowego i biznesu.

 1.  

Cyfrowa transformacja usług w zdecentralizowanym Internecie. Przypadek usług finansowych i nowych technologii

 1.  

Od użytkownika technologii do ich twórcy - jakich kompetencji potrzebują dziś Polacy by odnieść sukces w gospodarce cyfrowej

 1.  

Dostępna, przyjazna i bezpieczna edukacja cyfrowa – wyzwania i szanse


NABÓR PROPOZYCJI WARSZTATÓW ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY

Prześlijcie nam Wasze propozycje warsztatów, które chcielibyście zorganizować w trakcie Środkowoeuropejskiego Forum Zarządzania Internetem (21 listopada 2017, Warszawa, Centrum Nauki Kopernik). Poniżej znajdziecie informacje, w jaki sposób można złożyć wniosek ze swoją propozycją oraz link do formularza, za pomocą którego prześlecie ją do nas.

 

CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK

Wszystkie wnioski muszą zawierać wymienione informacje.

 1. Nazwę i dane kontaktowe organizatora warsztatu.

 2. Nazwy instytucji, które współorganizują warsztat – pamiętajcie, że zależy nam na propozycjach, które współorganizowane są przez kilka instytucji reprezentujących różne środowiska.

 3. Format warsztatu – dla Waszej wygody przygotowaliśmy listę sposobów organizacji warsztatów. Lepsze będą te formy, które zakładają większą interakcję z uczestnikami z sali. Możecie również zaproponować własny format.

 4. Czas trwania warsztatu – 30, 60 lub 90 minut; czas uzależniony jest od wybranego formatu.

 5. Tytuł warsztatu.

 6. Krótki opis warsztatu – tu opiszcie problem, który chcielibyście poruszyć w trakcie warsztatu lub pytania, na które będziecie chcieli odpowiedzieć. Opis powinien również wskazywać związek omawianego zagadnienia z zarządzaniem Internetem.

 7. Scenariusz warsztatu – opiszcie w punktach, co po kolei będzie się działo w trakcie warsztatu i ile czasu poświęcicie na poszczególne punkty.

 8. Listę prelegentów –na chwilę składania wniosku musicie potwierdzić, że przynajmniej trzy osoby w Waszej listy zgodziły się wziąć udział w warsztacie. Pamiętajcie, że wymogiem jest, aby prelegenci reprezentowali rożne środowiska, odmienne punkty widzenia oraz aby byli zróżnicowani pod względem wieku, płci, doświadczenia itp. Im bardzie różnorodna będzie to grupa, tym lepsza będzie Wasza propozycja.

 9. Listę moderatorów i sprawozdawców – zadaniem sprawozdawców będzie sporządzenie raportu z warsztatu. Trzeba będzie go przekazać do sekretariatu IGF Polska w ciągu dwóch tygodni od zakończenia konferencji.

 

 

TERMINY

Wnioski można składać od 17 lipca do 21 sierpnia. Wnioski złożone po 21 sierpnia nie będą rozpatrywane.

Komitet sterujący IGF Polska będzie oceniał Wasze propozycje od 17 do 31 sierpnia a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej IGF Polska na początku września.

 

JAK BĘDĄ OCENIANE WNIOSKI

Komitet sterujący będzie oceniał każdą propozycję zgodnie z czterema kryteriami:

 1. ważność tematu i jego znaczenie dla zarządzania Internetem

 2. merytoryka – czy temat jest przemyślany i obejmuje kilka różnorodnych aspektów

 3. organizator i prelegenci – czy organizator jest nowym uczestnikiem dyskusji o zarządzaniu Internetem (np. nie brał dotychczas udziału w organizowanych od 2014 r. warsztatach „Sprawdź, kto rządzi Internetem”)? Czy lista prelegentów jest zróżnicowana i czy mają wystarczające kwalifikacje, aby prezentować temat?

 4. format – czy zaproponowany scenariusz warsztatu jest zgodny z wybranym formatem (np. jeśli formatem jest debata, czy scenariusz wskazuje, jak będzie ona poprowadzona, jak uwzględnione będą w niej różne strony dyskusji itp.)? Czy wybrany format zapewnia interakcję z publicznością i angażuje ją w omawianie tematu?

W ramach każdego z kryteriów członkowie komitetu sterującego przyznają każdej propozycji punkty od 5 (maksymalnie) do 1 (minimalnie). Z sumy przyznanych punktów wyciągnięta zostanie średnia arytmetyczna wg. której propozycje uszeregowane zostaną w rankingu. Miejsca w programie konferencji przyznawane będą propozycjom, które uzyskały najwyższą punktację aż do wyczerpania miejsc.

Jeśli pojawi się kilka pozycji dotyczących tego samego tematu, komitet sterujący będzie zachęcał organizatorów do wspólnej organizacji jednego warsztatu.

 

GDZIE KIEROWAĆ PYTANIA

Jeśli macie pytania dotyczące konkursu, piszcie na adres igfpolska@mc.gov.pl.

do góry