Nawigacja

Formularz wniosku

1. Organizator warsztatu

Podaj imię, nazwisko i adres mailowy organizatora warsztatu oraz organizację, którą reprezentuję

2. Współorganizator warsztatu

Jeśli współorganizujesz warsztat z innymi organizacjami, tu wpisz ich nazwy. Jeśli nie masz współorganizatorów, pozostaw puste pola.

3. Format

Wskaż format warsztatu korzystając z rozwijanej listy

Jeśli wybrałeś inny format warsztatu opisz go poniżej pamiętając, żeby wyjaśnić, jak będziesz angażował w dyskusje uczestników z Sali.


4. Czas trwania warsztatu

Wskaż, ile ma trwać warsztat. Pamiętaj, że czas warsztatu zależy do wybranego formatu. Informacje na ten temat znajdziesz tu

5. Tytuł warsztatu

Wpisz tytuł warsztatu w pole poniżej

6. Krótki opis warsztatu

Opisz krótko, o czym chcesz dyskutować w trakcie warsztatu


7. Scenariusz warsztatu

Opisz w punktach, co po kolei będzie się działo w trakcie warsztatu i ile czasu poświęcisz na poszczególne punkty.


8. Lista prelegentów

Wpisz imiona i nazwiska prelegentów oraz organizacje, które reprezentują. Zamieść też ich krótkie bio. Zaznacz tych, którzy potwierdzili już, że chcą wziąć udział w panelu. Pamiętaj, że musi ich być co najmniej trzech.

9. Lista moderatorów

Wpisz imiona i nazwiska moderatorów oraz organizacje, które reprezentują. Zamieść też ich krótkie bio.

10. Lista sprawozdawców

Wpisz imiona i nazwiska sprawozdawców oraz organizacje, które reprezentują. Zamieść też ich krótkie bio.

token reload token*
do góry