Nawigacja

Tworzymy otwartą platformę dialogu dla wszystkich zainteresowanych kształtowaniem przyszłości Internetu oraz sposobu jego funkcjonowania. IGF Polska to inicjatywa, której celem jest promowanie wielostronnej, otwartej dyskusji prowadzonej na zasadzie równości stron nad zagadnieniami zarządzania Internetem – prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi aspektami rozwoju, funkcjonowania i korzystania z sieci. Interesować nas będą zwłaszcza sprawy wykraczające poza wąski, techniczny zakres tego zagadnienia, takie jak cyfrowa gospodarka oparta na danych będąca częścią jednolitego rynku cyfrowego, innowacyjne technologie i ich wpływ na ekonomię i społeczeństwo, kompetencje cyfrowe, prawa i wolności w Internecie, bezpieczeństw, oraz wiele innych.

Tworzymy otwartą platformę dialogu dla wszystkich zainteresowanych kształtowaniem przyszłości Internetu oraz sposobu jego funkcjonowania.
Przyłączcie się do naszego Forum Dialogu Interesariuszy Sieci.
Jesteśmy ciekawi Waszych opinii!

IGF Polska stworzone w 2016 roku dzięki współpracy administracji, biznesu, świata nauki, organizacji pozarządowych i technicznych ułatwiać ma współpracę różnych środowisk zainteresowanych kształtowaniem i rozwojem polityk publicznych związanych z Internetem. Cel ten chcemy osiągnąć tworząc przestrzeń, gdzie możliwe będzie dzielenie się własną wiedzą, doświadczeniem oraz najlepszymi praktykami – dyskutowanie na równych zasadach, w sposób nieskrępowanym i otwarty, o najbardziej palących problemach okołointernetowych.

Masz pomysł na ciekawy warsztat? Chcesz podzielić się z innymi swoimi przemyśleniami na temat przyszłości Internetu?
Zapraszamy do współorganizacji dorocznej konferencji

Kulminacyjnym momentem działalności IGF Polska jest doroczna konferencja - Forum Zarządzania Internetem. Naszą ambicją jest też prezentowanie polskiej perspektywy i punktu widzenia w globalnym dyskursie w dziedzinie zarządzania Internetem, dlatego wnioski i rekomendacje z Forum będą zaprezentowane na światowej konferencji Internet Governance Forum. Chcemy mieć swój udział w kształtowaniu globalnych poglądów na funkcjonowanie Internetu i na szereg innych zjawisk z nim powiązanych.

IGF Polska Forum Cyfrowego Rozwoju to miejsce podejmowania dyskusji na trudne i interesujące tematy, poszukiwania wspólnych rozwiązań oraz poglądów podzielanych przez większość interesariuszy, nie jest to jednak miejsce, gdzie podejmowane są decyzje. Naszą rolą jest uławianie i podtrzymywanie dialogu, przenoszenie go na wyższy – europejski lub globalny – poziom, gdy zajdzie tak potrzeba oraz formułowanie rekomendacji, jeśli jest to możliwe.

IGF Polska - Forum Cyfrowego Rozwoju jest wspierane przez Komitet Sterujący składający się z liderów reprezentujących pięć grup interesariuszy:

Członkiem Komitetu Sterującego jest również Krzysztof Szubert, Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Doradca Strategiczny NASK. Członek Rady NCBR. Były Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

IGF Polska jest organizowany we współpracy z Internetową Korporacją ds. Nadanych Nazw i Numerów (ICANN).

Jeśli chcesz się włączyć w działalność IGF Polska - Forum Cyfrowego Rozwoju skontaktuj się z sekretariatem. Zapraszamy wszystkich chętnych, w dyskusji może wziąć udział każdy. Jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska, różne poglądy i różnorodne doświadczenia. Każdy chętny może zabrać głos, zaproponować temat do dyskusji lub zgłosić pomysł na warsztat czy sesję w trakcie corocznej konferencji.

IGF Polska - Forum Cyfrowego Rozwoju jest częścią inicjatywy ONZ gromadzącej podobne fora działające w Europie oraz innych częściach świata.  

do góry